آیا ایمپلنت دندان به لثه آسیب وارد می کند ؟

تعدادی از بیمارانی که به دندانپزشک مراجعه کرده و پزشک به آنها توصیه می‌کند تا به‌ دنبال از دست دادن دندان اصلی ، کار ایمپلنت را انجام دهند ، در برابر این موضوع مقاومت می‌کنند . این بیماران این نگرانی را دارند که مبادا انجام کاشت ایمپلنت به لثه آنها آسیبی وارد ‌کند و به خاطر همین از انجام ایمپلنت دندان طفره می‌روند.

در واقع از عمومی شدن عمل ایمپلنت دندانی در کشور ، سال‌های زیادی نمی‌گذرد و در نهایت عمری ۱۵ ساله دارد به عبارت دیگر این عمل جراحی و جایگزینی دندان ، امر بدیع و نویی محسوب می‌شود .
به هر حال هر عمل جراحی نوینی ، برای عمومی شدن با مقاومت‌هایی از سوی مردم روبرو می‌شود . بسیاری از بیماران نهایت تلاش خود را می‌کنند که این کار را انجام ندهند ، چون اطمینانی از نتیجه احتمالی آن ندارند و می‌ترسند که با این کار صدمه‌ای به سلامت آنها وارد شود.

ایمپلنت دندان

به هر حال زمانی که اطلاع رسانی دقیقی صورت نگیرد ، در خلاء این اقدام ضروری از سوی جامعه پزشکی ، بازار شایعات و اخبار نادرست داغ می‌شود و موجب می‌شود که افراد جامعه بیشتر این سخنان را باور کرده و کمتر سخنان دندانپزشک را قبول کنند  . افراد بسیاری وجود دارند که حاضر شده‌اند تا سال‌ها جای دندانشان خالی بماند، اما ایمپلنت نکنند. جالب اینجا است که بسیاری از این افراد در برابر توصیه تعدادی از پزشکان تصور می‌کنند که پزشکان تنها به دلیل منفعت اقتصادی آنها را به انجام ایمپلنت تشویق می‌کنند.

تا زمانی که این فضا اصلاح نشود و گام‌های اساسی برای شفافیت فضا برداشته نشود ، شما نباید انتظار داشته باشید که همه بیماران با روی باز از انجام عمل ایمپلنت دندان استقبال کنند.

عده‌ای به این موضوع دامن می‌زنند که ایمپلنت دندان موجب میَ‌شود تا عفونت لثه کند. در پاسخ به این افراد باید گفت که تاکنون گزارشی دال بر این موضوع مشاهده نشده است . اگر چنین موضوعی سابقه داشت ، حتما در نشریات معتبر دندانپزشکی به آن اشاره‌ای می‌شد ، به هرحال جامعه دندانپزشکی به شدت مراقب است تا عوارض این عمل جراحی را بررسی کند و گام‌هایی را در جهت کاهش آن بردارد.

مهم‌ترین عارضه موجود این است که کاشت ایمپلنت ناموفق شده و با شکست مواجه شود . به هرحال احتمال شکست در هر عمل جراحی وجود دارد . منظور من از طرح این مسئله این بود که کاشت ایمپلنت دندان از نظر درمانی کار موفقی است و احتمال عدم موفقیت آن کمتر از سایر اعمال جراحی نیست . نکته بسیار مهم در جراحی ایمپلنت این است که این کار باید در مراکز معتبر انجام شود و فرد باید مراقبت‌های بهداشتی خود را چند برابر کند تا احتمال هرگونه عفونتی از بین برود .