روش های درمانی در شکستگی دندان عبارتند از:

  • ترک دندان ناچیز :

این نوع از ترک دندان تحت عنوان «خطوط ترک خوردگی» نیز شناخته می شود و فقط سطح خارجی دندان به نام مینای دندان را تحت تاثیر قرار می دهد.

ترک خوردگی ناچیز به ندرت نیاز به درمان دارد . به هر حال، دندان پزشک ممکن است به آرامی سطح دندان را صیقل بزند تا به این ترتیب لکه های زبر ایجاد شده بر روی دندان به خاطر این ترک خوردن دندان را پاک کند.

شکستگی دندان

  • ترک خوردن دندان :

این نوع از ترک خوردن دندان ، همه دندان از سطح رویی تا عصب را در بر می گیرد. در این حالت تکه های دندان در محل خود باقی می مانند، اما ترک دندان به تدریج گسترش پیدا می کنند. گاهی اوقات امکان ترمیم ترک دندان با استفاده از پر کردن وجود دارد. علاوه بر این ممکن است نیاز به روکش کردن دندان برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت وجود داشته باشد. اگر در این حالت ناحیه پالپ (عصب و سایر بافت های زنده دندان) دچار آسیب شود، ممکن است نیاز به عصب کشی دندان نیز وجود داشته باشد.

  • تراشیدگی :

تراشیدگی های محدود همواره نیازی به درمان ندارند . دندان پزشک ممکن است به شما پیشنهاد دهد،  تراشیدگی ها را با استفاده از مواد پر کردن دندان ترمیم کنید تا به این ترتیب از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کرده و ظاهر دندان را بهبود بخشید. اگر این تراشیدگی بسیار کوچک باشد، دندان پزشک ممکن است دندان را صیقل زده و ناحیه دارای تراشیدگی را هموار و صاف کند، توجه کنید که تراشیدگی با ترک خوردگی و شکستگی دندان تفاوت دارد.

  • شکستگی دندان در سطح :

این نوع شکستگی دندان سطح رویی دندان ها را که برای جویدن استفاده می شود، تحت تاثیر قرار می دهد. این نوع شکستگی دندان معمولاً پالپ دندان را تحت تاثیر قرار نمی دهد و درد زیادی به همراه ندارد. دندان پزشک احتمالاً آسیب ایجاد شده را ترمیم می کند و ظاهر دندان را بازیابی می کند. به هر حال، برای ترمیم این مشکل می توان از انله یا روکش دندان نیز استفاده کرد.

  • شکستگی دندان جدی :

این نوع شکستگی به قدری عمیق است که عصب دندان را تحت تاثیر قرار می دهد. این شکستگی دندان در اکثر مواقع باعث ایجاد آسیب جدی به دندان و حساس شدن آن شده و در این حالت معمولاً بخش شکسته دچار خونریزی می شود. برای درمان این مشکل معمولاً نیاز به عصب کشی دندان برای خارج کردن عصب آسیب دیده وجود دارد و احتمالاً در ادامه لازم است برای ترمیم  دندان شکسته عملکرد عادی دندان برای غذا خوردن و جویدن مناسب از روکش دندان استفاده شود.

  • دندان تکه شده : 

این مشکل به معنی این است که دندان بطور عمودی به دو بخش مجزا تکه شده است. بعضی دندان ها همچون دندان های عقب دهان (دندان های آسیاب) بیش از یک ریشه دارند. در هنگام ترمیم این نوع شکستگی دندان ممکن است امکان نگه داشتن یک ریشه و روکش دندان وجود داشته باشد در ابتدا، شما نیاز به عصب کشی دندان دارید. در مرحله بعد، دندانپزشک ریشه های دندان که قابل نگه داشتن نیستند را خارج می کند. در نهایت، لازم است از روکش دندان برای پوشاندن ریشه و بخش باقیمانده دندان استفاده شود. در برخی موارد، هنگامی که امکان نجات یک ریشه وجود نداشته باشد، دندان مورد نظر کشیده خواهد شد.

  • شکستگی دندان عمودی یا تکه شدن ریشه :

این نوع شکستگی دندان از ریشه دندان شروع شده و به سمت سطح رویی دندان ادامه پیدا می کند. در این حالت به خاطر التهاب یا عفونت ایجاد شده در ریشه دندان فرد معمولاً احساس درد دارد. در اکثر موارد، برای درمان این مشکل نیاز به کشیدن دندان وجود دارد.

  • شکستگی دندان به خاطر پوسیدگی : 

در این حالت، به خاطر اینکه پوسیدگی لایه خارجی دندان را ضعیف کرده، دندان دچار شکستگی یا فرو ریختن می شود. در این گونه مواقع لازم است دندان پزشک وضعیت پوسیدگی دندان را بررسی کرده و بهترین روش را برای ترمیم دندان شکسته به شما پیشنهاد دهد. در برخی موارد، اگر پوسیدگی گسترده بوده و به استخوان رسیده باشد، ممکن است نیاز به کشیدن دندان وجود داشته باشد.