جراحی فک و صورت

Oral-and-maxillofacial-surgery

جراحی فک و صورت شامل:
– کشیدن تمامی دندانها و ریشه ها
– جراحی دندانهای عقل نهفته
– جراحی نمایان کردن دندان نیش نهفته برای درمانهای
  ارتودنسی
– انواع جراحی آبسه های داخل و خارج دهانی
– جراحی تومورها
– ایمپلنت و کاشت دندان و …

این بیماران نیازمند اعمال جراحی ای هستند که از کودکی تا بزرگسالی انجام می شود و به هماهنگی تیمی میان جراح فک و صورت ، متخصص ارتودنسی و دیگر تخصص های مرتبط گفتاردرمانی نیاز دارد . وظیفه متخصص ارتودنسی رفع نامنظمی دندان ها و بزرگ کردن قطعات فکی جدا از هم ، بستن شکاف استخوان فک و پیوند استخوان و پس از آن آماده سازی بیمار برای جراحی ارتوسرجری در بزرگسالی است . نقش ارتودنسی در ارتوسرجری با ارتودنسی معمولی تفاوت دارد . ارتودنسی تنها در پی ایجاد قوس های دندانی عاری از شلوغی ، ایجاد اورجت و اوربایت نرمال است . در حالی که در ارتوسرجری ، متخصص ارتودنسی در پی ایجاد قوس های دندانی مرتب ، ایجاد زاویه صحیح دندان های روی اسکلت هر فک به صورت جداست و در نهایت با هماهنگ کردن قوس های دندانی ، جابه جایی فکین را در جراحی امکان پذیر می کند.