اجزای بدنه ایمپلنت 
ایمپلنت ها ریشه ای شکل دسته ای از ایمپلنت های داخل استخوان هستند که برای استفاده از آن ها باید یک مسیر عمودی استخوانی وجد داشته باشد همانند ریشه یک دندان طبیعی

امروزه بیش از 90 نوع طراحی بدنه ایمپلنت در دسترس می باشد و انواع مختلف پیچیی شکل ، سیلندر یک ترکیبی و … ساخته شده اند .
بدنه یک ایمپلنت به قسمتهای مختلفی تقسیم می گردد که شامل ( طرح ناحیه سرویکال crest module ) ، ( بدنه body ) و الکپس ( قسمت انتهایی و در حکم ریشه ایمپلنت ) می باشد .

اجزای ایمپلنت
هر بخش یک ایمپلنت نقشی مفید در جراحی و پروتز ایفا می کند .

  • Crest module

بخشی از بدنه ایمپلنت است که برای نگه داشتن قطعات پروتزی به صورت یک تکه یا دو تکه طراحی شده است Crest module به این ترتیب طراحی می شود که جلوی هجوم باکتری ها را بگیرد مثلا اگر Crest module صاف تر باشد باعث اختلال در شکل میکروبی می شود اگر تحلیل استخوان کرستال اتفاق بیفتد .
Crest module همچنین بخش انتقالی از بدنه ایمپلنت به ناحیه ترانس اوستئال                      ( داخل استخوانی ) ایمپلنت در کرست ریج است . در اینجا اصطلاح دیگری به نام platform ( سکو ) داریم که ناحیه اتصال اباتمنت است که اباتمنت روی آن می نشیند . platform باعث مقاومت فیزیکی در برابر نیروهای اگزمایی الکزالی می شود .

  • بدنه ایمپلنت دندان

بدنه ایمپلنت برای آسانی جراحی یا اعمال درست نیروهای پروتزی به سطح تماس ایمپلنت با استخوان طراحی می شود .
بدنه ایمپلنت طراحی های مختلفی مثل سیلندریک ، پیچی یا ترکیبی از آنها دارد تا جایگذاری ایمپلنت در استخوانهای مختلف به راحتی صورت پذیرد . به عنوان مثال ایمپلنت سیلندریک در نواحی که دسترسی دشوار است مثل نواحی خلفی که استخوان نرم تری هم دارد راحت تر قرار می گیرد . یک ایمپلنت پیچی شکل چون توپرتر است امکان جراحی و جایگذاری این نوع ایمپلنت ها در استخوان های متراکم کوتیکال راحت تر فراهم می گردد . این بدنه پیچ دار اساسا برای افزایش سطح تماس ایمپلنت استخوان و کاهش استرس ها روی سطح تماس هنگام وارد آمدن نیرو ( loading ) الکوزال طراحی شده است .

  • انتهای اپیکالی ایمپلنت 

انتهای اپیکالی هر ایمپلنت باید تخت و صاف باشد بجای اینکه نوک تیز باشد ، با این کار تمام طول ایمپلنت در طرح مقابله با کشش ( استرین ) شرکت خواهد کرد . به علاوه اگر صفحه کورتیکال استخوان سخت ناحیه مقابل سوراخ شود ، به علت این طرح تخت ، آسیب و آزردگی بافت نرم اتفاق نمی افتد و این مسئله یک فریت مهم ایمپلنت می باشد .