ایمپلنت دندان هم از جمله خدمات دندانپزشکی زیبایی می باشد. برای کسانی که دندان خود را از دست داده اند. یا اینکه دندان های شکسته دارند و می خواهند دندانی دیگر جایگزین آن کنند. دندانی جدید که جای دندان قبلی سوار می شود و همانند دندان قبلی می باشد. طوریکه کسی تشخیص نمی دهد حتی دندان خودتان نباشد. اما با این حال بعد از ایمپلنت دندان باید بسیار مراقب آن باشید. به یاد داشته باشید با رعایت بهداشت دهان و دندان از آن مراقبت کرد. اما گاه می شنویم که دندان ایمپلنت شده ای شکسته است. چه چیزی باعث شسکته شدن ایمپلنت دندانی خواهد شد؟

با مصرف این قرص هایی که می گوییم ایمپلنت می شکند؟

کاشت دندان هم نیازمند یکسری فاکتورهای خاص است. البته تا زمانیکه با شکست روبرو نشود. به گفته پژوهشگران فرآیندهای درمانی که برای ایمپلنت صورت می گیرد، دوبرابر با شکست روبرو می شوند.مضرف قرص های ضد افسردگی که موسوم به SSRIs هستند. همانند celexa,paxil,Lexapro,Prozac,Zoloft رشد استخوانی را کاهش می دهند. این امر موجب روندی به نام استئو اینتگریشن می شود. به خاطر همین وقوع همچنین چیزی که برای عمل ایمپلنت دندانی ضروری می باشد، با مشکل روبرو می شود.

ایمپلنت شکسته دندان

استئواینگریشن چیست؟

یعنی زمانیکه ایمپلنت دندانی داخل استخوان قرار می گیرد. سپس اطراف استخوان ساخته می شود. بعد ایمپلنت روی آن سوار می شود. در واقع چنین امری که احاطه شدن توسط استخوان را در بر دارد، اصلی ترین بخش موفقیت در ایمپلنت به حساب می آید.

بخاطرهمین باید افرادی که SSRIs را نصف می کنند باید برای جایگزینی دندان فکر راه حلی باشند. روندها و راه های دیگری امتحان کنند.

با بررسی هایی که روی رزمه پزشکی چند بیمار شده است، تعدادی عمل ایمپلنت دندانی صورت گرفت. اینگونه بود که رابطه بین مصرف مصرف SSIRs و شکستن ایمپلنت با رابطه مضر بودن سیگار و فرآیند جایگزین دندانی قابل قیاس نیست.

مطالب مرتبط :

چه کسانی نمی توانند از ایمپلنت دندان استفاده کنند؟

اجزای ایمپلنت

ایمپلنت ؛ دندانی با ریشه تیتانیومی