فیبروم دهانیOral fibroma ) زایده ای متشکل از بافت نرم در دهان است که به صورت ناحیه برجسته و نسبتا کوچک دیده میشود. معمولا فیبروم ها در لبها ، سطح داخلی گونه و روی زبان تشکیل میشوند . این زایده ها اغلب به رنگ صورتی هستند اما به رنگهای روشن یا مایل به سفید نیز دیده میشوند. فیبروم در صورتی که آسیب ببیند، ممکن است قرمز یا آبی شود.

فیبروم بافت همبند خوش خیم و شایعی است که در پاسخ به تحریک مداوم و پیوسته در دهان، ایجاد میشود. تحریک ممکن است به واسطه موارد زیر ایجاد شود:

  • عادت گاز گرفتن این ناحیه
  • دندان قروچه
  • سایش ناشی از دندان مصنوعی ناهماهنگ یا نواحی تیز روی دندان

اگر یک ناحیه از دهان شما به طور مکرر آسیب ببیند، بافت همبند یا جوشگاه ممکن است تشکیل شود. همچنین این امر رشد بافت طبیعی زیر آن را تحریک میکند. فیبروم ممکن است طی هفته ها، ماهها یا سالها تشکیل شود.

فیبروم دهان

ویژگی های بالینی فیبروم دهانی

فیبروم دهانی به صورت برجستگی سفت و با سطح صاف در دهان ظاهر میشود اما ممکن است به علت آسیب زخمی شود یا زبر و پوسته پوسته گردد. معمولا این برجستگی گنبدی شکل است اما ممکن است مانند پولیپ ساقه کوتاهی نیز داشته باشد (پدانکوله). اگر این زایده زیر دندان مصنوعی رشد کرده است، ممکن است مسطح با شکل برگ مانند باشد.

شایعترین محل فیبروم دهانی ، داخل گونه است، جایی که دندانهای بالا و پایین به یکدیگر میرسند. سایر نواحی که بروز فیبروم در آنها شایع است کناره های زبان، لثه ها و داخل لب پایینی است.

فیبروم جدا از احساسی که ایجاد میکند و ظاهری که دارد، علامت دیگری ندارد. فیبروم دهانی طی هفته ها یا ماهها رشد کرده و به حداکثر اندازه خود میرسند که معمولا حدود 1 سانتیمتر قطر دارد اما ممکن است گاهی بزرگتر از این نیز بشود.

فیبروم دهانی به سرطان دهان تبدیل نمیشود .

درمان فیبروم دهانی  

در صورتی که نیازی به درمان وجود داشته باشد، تنها گزینه جراحی برای برداشتن فیبروم همراه با حاشیه باریک آن است. اگر منشا تحریک بافت ادامه پیدا کند، ممکن است پس از جراحی باز هم فیبروم ایجاد شود. بنابراین باید منشا تحریک را شناسایی کرده و مشکل اصلی رفع شود. فیبروم دهان بدون درمان از بین نمیرود. از لیزر نیز میتوان برای برداشتن فیبروم استفاده کرد.

پیشگیری از فیبروم دهانی

برای پیشگیری از فیبروم ، باید از برخی عادات مانند گاز گرفتن لبها یا داخل گونه اجتناب کنید. اگر دندان قروچه دارید به دندانپزشک مراجعه کنید تا محافظ دهانی به شما بده