تحقیقات جدید در ژاپن نشان میدهد پالپ دندان کشیده شده میتواند یک منبع آسان برای به دست آوردن سلول های بنیادی پرتوان القایی یا آی پی اس ( IPS ) باشد که همانند سلول های بنیادی بند ناف میتوان از آنها چند نوع سلول مختلف تولید کرد بدون این که هیچ گونه مشکلات اخلاقی داشته باشد .

این یافته ها که در پژوهشی به رهبری کی تزوکو از دانشکده پزشکی دانشگاه گیفو ژاپن صورت گرفت، در نشریه آنلاین Journal of Dental Research منتشر شد. تزوکو تحقیقاتش را با مشارکت همکارانش از دانشگاه گیفو و دانشگاه کیوتوی ژاپن انجام داد. سلولهای پرتوان القایی برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ در دانشگاه کیوتو تولید شد.

در بدن منابع احتمالی برداشت سلول های بنیادی پر توان القایی با عمل بسیار کم تهاجمی ، چندان زیاد نیست. به همین علت است که تزوکو و همکارانش تصمیم گرفتن ارزیابی کنند برداشت و کشت سلول های بنیادی پالپ دندان چگونه است و آیا به آسانی میتوان از دندان آنها را به دست آورد یا خیر…

از شش خط سلولی ( سل لاین ) که آنها مورد آزمایش قرار دادند، ۵ خط سلولی را استفاده کردند که بادوام بودند . آنها در مقاله خود نوشتند :

“ از هر ۶ خط سلولی پالپ دندان که با ۳ یا ۴ فاکتور برنامه نویسی مجدد مورد آزمایش قرار گرفتند، سلولهای پرتوان القایی از ۵ خط سلولهای پالپ دندانی ایجاد شدند.”

سلولهای پالپ دندانی

همچنین آزمایش های بعدی آشکار کرد که این خطها میتوانند سلولهای بنیادی تولید کنند که از نظر ژنتیکی با ۲۰% جمعیت ژاپن سازگاری دارد.

این محققان نتیجه گیری کردند: آنالیز این داده ها، توانایی امیدوار کننده سلولهای پالپ دندان را به عنوان منبع سلولهای بنیادی پرتوان القایی نشان میدهد که میتوان آنها را برای مصارف پزشکی ترمیمی به کار گرفت.

همچنین آنها بیان کردند مطالعات بعدی ممکن است نشان دهد خط های سلولی با بیش از ۲۰% جمعیت ژاپن مطابقت دارد.

ویلیام جیانوبیل ویراستار این نشریه می گوید :

“این پژوهش حائز اهمیت است چرا که احتمال جالب توجه ساخت بانک سلول های بنیادی از منبعی آسان مانند دندان کشیده شده را ارائه کرده است. “

“ اگر چه این یافته در مراحل اولیه توسعه قرار دارد اما دورنمای رویکردهای درمان سلولی برای درمان بیماری های انسانی را نشان میدهد . “