عمر روکش های دندان :

روکش های دندانی که از خدمات دندانپزشکی زیبایی به حساب می آیند، جز دسته پروتزهای دندانی می باشند. پروتزها خود به دو دسته متحرک و ساده تقسیم می شوند.

پروتزهای متحرک خود دو دسته می شوند که شامل پارسیل و کامل و یا دست دندان می باشند. طبق مطالب قبلی که شرح دادیم، پروتزهای ثابت هم به شکل تک واحدی می باشند و یا چند واحدی. اما موضوع افزایش طول عمر روکش های دندانی می باشد. در ادامه برایتان بیان کرده ایم :

پروسه تولید و عمر روکش های دندانی 100 سالی می باشد. در واقع در علم دندانپزشکی چنین قدمتی دارند. در سال 1907 الگوی عمومی ساخته شد و سپس با تغییراتی که رفته رفته روی آن انجام شد، به این صورت که حال به شکل روکش های سرامیکی از آن ها استفاده می کنیم. در طی 10 الی 15 سال اخیر روکش های تمام چینی یا تمام سرامیک متداول شده است. روکش های دندانی هم دارای ضعف هایی بودند که البته در قسمت دندان های قدامی دیده می شود. با پیشرفت هایی که شد به صورت پروتزهای چند واحدی شدند که در دندان های خلفی به صورت روتین استفاده می شوند. در واقع عملکرد روکش در دندان های قدامی و خلفی برای بیمار تامین می شود.

روکش های دندان چقدر عمر می کنند؟

معمولا دندانپزشک ها وقتی متوجه می شوند که نسخ قابل توجهی از دندان از بین رفته است، باید دندان را با نسخ مواد مصنوعی جایگزین کنند. به آن روکش می گوییم. معمولا طول عمر این روکش ها با رعایت بهداشت بیمار به بالای 20 سال هم می رسد.

در واقع عمر متوسط روکش ها 8 سال می باشد. اما بسته به بیمار و شرایط محیطی خاص می باشد. مثلا ممکن است همانطور که ذکر کردیم بیماری روکش دندانی اش تا 20 سال عمر کرده باشد. با معاینات دهانی متوجه می شویم که محیط دهان چنین بیماری پوسیدگی زا نیست. همچنین بهداشت بیمار طوری بوده که تا 20 سال هم دوام داشته باشد. پس باید به چنین بیماری برای انجام روکش دیگری امیدوار بود. زیرا مطمئنا تا 20 سال دیگر روکش جدید عمر خواهد کرد.

مطالب مرتبط :

با پروتز دندان بیشتر اشنا شویم

ایمپلنت دندانی در مقایسه با پروتز متحرک دندان

پروتز متحرک و مشکلات آن

انواع پروتز دندان