ترمیم دندان به کمک زیبایی لبخند می آید !
نیاز به زیبایی دندان در ترمیم های دندانی باعث شده تا از سرامیک ها در رستوریشن های خلفی و قدامی بیش تر استفاده شود . امروزه ترمیم های تمام سرامیک را میتوان در هر نقطه ای از دهان انجام داد .

در تلاش برای دستیابی به مواد بهتر و افزایش سختی و استحکام آنها سرامیک های متعددی با تکنیک های مختلفی طی چند دهه اخیر ارائه شده اند.

در ترمیم دندان روش های اصلاح طرح لبخند شامل ارتودنسی،لامینیت،روکش های زیبایی و کامپوزیت،بلیچینگ،بستن فاصله بین دندان ها،جراحی زیبایی لثه ، بازگردانی دندان های از دست رفته ‏با روش ایمپلنت دندانی را می توان نام برد.

ترمیم دندان
سرامیک های دندانی خصوصیات مطلوب بسیاری از جمله سازگاری نسجی، زیبایی و ثبات رنگ دارند. تقاضا برای زیبایی لبخند باعث شده کاربرد سرامیک های دندانی در ترمیم ها چه خلفی و چه قدامی افزایش یابد با این حال خصوصیاتی که سرامیک های معمولی دارند از جمله استحکام ناکافی شان، استفاده از آنها را در برخی خدمات دندانپزشکی مانند: روکش های تکی و ترمیم های وسیع محدود کرده است.

قرينه قراردادن دندان های راست و چپ ، قرار گیری صحيح دندان ها با لب بالا و پايين، تناسب صحيح عرض و طول هر دندان و خط طول و بین هر دندان جلو و بسياری نكات ديگری كه می تواند در خلق يک لبخند زيبا تاثيری بسیاری داشته باشد.