جراحی افزایش طول تاج چیست؟

زمانی که پوسیدگی به زیر لثه گسترش میابد جهت دسترسی به نسج سالم دندان نیاز به جابجایی لثه داریم، که با جراحی افزایش طول تاج به این هدف می رسیم .

البته جراحی افزایش طول تاج یا crown lengthening همیشه قابل انجام نیست و محدودیت هایی برای آن وجود دارد از جمله طول ریشه دندان ، به طور مثال اگر طول ریشه دندان مذبور کوتاه باشد این جراحی قابل انجام نخواهد بود. از موارد دیگر محل قرار گیری فورکا ( ناحیه اتصال ریشه های دندان های چند ریشه ای ) است. در صورتی که فورکا دندان نزدیک لبه استخوان باشد این جراحی امکان پذیر نخاوهد بود.

جراحی افزایش طول تاج جهت روکش ( کراون )


 روکش دندان باید روی نسج سالم دندان قرار بگیرد ، در غیر این صورت می تواند باعث مشکلات لثه ای و همچنین پوسیدگی دندان زیرین شود. زیرا در صورتی که روی دندان قرار نگیرد یا روی لثه قرار می گیرد که باعث درد و التهاب لثه می شود و یا با فاصله نسبت به دندان قرار می گیرد که باعث پوسیدگی بیشتر دندان و بد بو شدن روکش و دهان می گردد.

حال علت اینکه نسج سالم دندان در مواردی زیر لثه قرار می گیرد به دو دلیل می باشد:

  • پوسیدگی دندان
  • شکستگی دندان

شکستگی دندان خود یکی از موارد بسیار شایع می باشد. معمولا دندانهایی که تحت درمان ریش قرار می گیرند نیاز به محافظت با روکش دارند. با وجود توصیه دندانپزشکان به این طرح درمان، درمان روکش معمولا از طرف بیماران مورد قبول قرار نمی گیرد و بیماران تمایل به ترمیم دندان یا همان پر کردن دندان دارند. در این شرایط عمر تقریبی دندان پس از درمان ریشه حدودا” سه سال است و پس از آن دندان دچار شکستگی می شود. در صورتیکه این شکستگی قابل جبران باشد، لثه توسط انجام جراحی افزایش طول تاج به عقب برده می شود تا نسج سالم دندان نمایان شود و درمان ادامه یابد. ولی در مواردی این شکستگی غیر قابل جبران است و حتی با جراحی لثه نیز دندان نجات نمی یابد و به ناچار کشیده می شود. به این ترتیب در نیمی از موارد بیمارانی که تن به روکش دندان به علت تراش دور تا دور آن نداده بودند ، دندان خود را به طور کامل از دست می دهند .

جراحی افزایش طول تاج جهت زیبایی

جراحی افزایش طول تاج

جراحی افزایش طول تاج جهت زیبایی


 دندان های قدامی نقش بسزایی در لبخند ما دارند. رنگ دندان ها یکی از عوامل اصلی است که همگان از آن آگاهند ولی آنچه که نقشی برابر با رنگ دندان دارد طول و فرم دندانهاست. دندانهای بلندتر نسبت به دندانهای کوتاهتر لبخند جذابتر و زیباتری به شما هدیه می دهند.

فرم و طول دندانها یکی از عوامل زیبایی لبخند است که با تاثیر رنگ دندان در زیبایی برابری می کند و یا حتی پیشی می گیرد. زمانی که تصمیم به افزایش طول تاج دندان داریم مقداری از آن با لمینیت فراهم می شود ولی معمولا کافی نیست. میزانی از این افزایش طول دندان نیز توسط جراحی لثه تامین میشود، به این ترتیب که جراحی افزایش طول تاج در ناحیه زیبایی برای بیمار انجام می شود، پس ار انجام جراحی و گذشت حدود سه هفته الی یکماه دندانها توسط ونیر کامپوزیت و یا لمینیت سرامیکی پوشش داده می شوند تا رنگ و فرم آنها نیز زیباتر شود.
ولی عوامل محدود کننده ای نیز وجود دارد که میزان این افزایش طول را تعیین می نماید.عامل مهم موثر در جراحی افزایش طول تاج، طول ریشه دندان است. در صورتی که طول ریشه دندان کوتاه باشد گاه این جراحی قابل انجام نیست یا میزان آن بسیار محدود است. از عوامل دیگر میزان نمایانی لثه به هنگام لبخند است. در صورتی که میزان نمایان شدن لثه بسیار زیاد باشد معمولا” نشان دهنده این است که مشکل اسکلتال وجود دارد، یعنی قرار گیری فک بالا نسبت به بافتهای دهان باید تصحیح شود که این مهم توسط جراحی فک تصحیح می شود.